Hygyrchedd Powy

Rydym ni’n elusen wedi’i ffurfio o bobl anabl sydd yn gweithio tuag at wneud bywyd yn fwy hygyrch i bawb.

Oherwydd canllawiau cadw pellter cymdeithasol a hunan-ynysu, mae Accessibility Powys wedi penderfynu newid ei ffocws o drefni grwpiau hygyrchedd wyneb yn wyneb i ddarparu cymorth i bobl mewn angen yn ein cymunedau. Fel cenedl, rydym ni’n wynebu drafferthion wrth geisio defnyddio’r gwasanaethau a sustemau mwyaf sylfaenol, fel bwyd, gofal a chwmnïaeth.