Ffocws Newydd

Ffocws Newydd

Oherwydd canllawiau cadw pellter cymdeithasol a hunan-ynysu. Mae Accessibility Powys wedi penderfynu newid ffocws o drefni grwpiau hygyrchedd wyneb yn wyneb i ddarparu cymorth i’r bobl mewn angen yn ein cymunedau. Fel cenedl, rydym ni’n wynebu drafferthion defnyddio’r gwasanaethau a sustemau mwyaf sylfaenol, fel bwyd, gofal a chwmnïaeth.

Rydym yn cyd-weithio gyda Oti Kalo yn Aberhonddu i redeg canolfan adnoddau a chymorth. Yn gweithio’n agos gyda chyrff swyddogol eraill ym Mhowys a thimau ymateb brys, rydym wedi cyfuno ein gwybodaeth a phrofiad at ei gilydd. Fedrwn ni eich helpu trwy ddarparu siopa ac eitemau hanfodol i’r cartref, darparu adnoddau a gwybodaeth ar lein a phaciau gweithgaredd. Felly cysylltwch â ni dros ffôn, Skype, Facebook, e-bost, colomen neu fe ddawn ni i’ch drws (wrth gadw pellter diogel wrth gwrs). Cysylltwch â ni drwy unrhyw fodd y gallwch chi. Mi fydd byrddau gwybodaeth yn ffenestri Oti Kalo, 35 Stryd Fawr Uchaf (tu ôl banc Lloyds, drws nesa i Siop flodau Becca Jane) Felly tra bo’ chi allan yn yr awyr iach – yn cadw pellter cymdeithasol – checiwch ein byrddau yn y ffenestri.

Cadwch yn ddiogel.

Fedrwch chi ein helpu ni?

Fedrwch chi ein helpu ni?

Mae angen yr eitemau canlynol ar ganolfan cymuned Accessibility Powys, mae ein tîm yn barod i roi eitemau i’r rhai sydd eu hangen. Does dim technoleg gyda llawer o bobl yn y gymuned sydd yn hynan-ynysu, felly helpwch ni i eu hail-gysytu nhw:

E-llyfrau, fel Kindle a Kobo

Chwaraewyr DVD symudol

Unrhyw dabled

Unrhyw ffôn clyfar

Unrhyw liniadur

Fe geith pob eitem ei ailosod gan ein criw TG

Anfonwch neges uniongyrchol atom ni i drefnu casgliad neu ddarparu

Rydym ni hefyd yn creu paciau gweithgaredd i’ch adlonni chi adref. Felly rydym ni’n chwilio am yr eitemau canlynol i’w cynnwys yn ein paciau:

Gwlân

Nodwyddau gwau

Bachau crosio

Posau jig-so

Llyfrau lliwio

Peniau lliwio, creonau, pensiliau

Darnau o ffabrig, rhubanau, botymau ayyb.

Cardiau chwarae a gemau eraill

Adnoddau addysg

Cysylltwch â ni i drefnu casgliad neu ddarparu