Rhoddwch

Rydym ni angen eich cymorth er mwyn helpu pawb sydd angen yn ystod yr amser anodd yma. Mae Accessibility Powys wedi creu cyfrif PayPal i dderbyn eich rhoddion caredig a fydd yn darparu’r cymorth hanfodol y maen nhw ei angen. Mae pob cyd-weithiwr Accessibility Powys yn gweithio’n galed iawn i’w helpu nhw.

Fedrwch chi roddi’n ddiogel trwy PayPal neu gyda charden credyd neu ddebyd gan ddefnyddio’r botwm isod.

Neu os hoffech chi, gewch chi ddefnyddio BACS i dalu eich rhodd yn syth i’n cyfrif banc

Enw’r cyfrif: Accessibility Powys

Cod didoli: 40 30 05

Rhif y cyfrif: 71435086

Mae Accessibility Powys yn ddiolchgar iawn am eich rhoddion a hoffwn ni eich diolch am eich cymorth yn ystod y cyfnod hwn.